Анастас Дудулов /1892 – 1971/

Анастас Периклиев Дудулов е български скулптор.

Роден е през 1892 г. в гр. Струга. Син е на общественика Перикли Дудулов и брат на астронома Димитър Дудулов. През 1919 г. завършва скулптура в Художественото индустриално училище в София, при проф. Жеко Спиридонов. От 1921 до 1923 г. специализира в Пражката художествена академия скулптура при проф. Щурса и проф. Шалоун, както и дърворезба и цизелиране във Висшето училище за приложни изкуства при проф. Хорейц. След завръщането си в България става преподавател (1932), професор (1937-1960) по скулптура в Художествената академия, София.
Участва в множество художествени изложби в България и чужбина — Лондон, Париж, Прага.
Твори в областта на портрета, фигуралната композиция и декоративната скулптура. Работи в различни техники и материали – камък, метал, дърво.
Разработва теми из народното творчество и трудовия живот на селяните, от историческото минало и съвременността. Твори в духа на народностната и реалистичната линия, а с някои творби дава принос за утвърждаване на критическия реализъм в българската скулптура.

Брези, 30-те години на 20 век, маслени бои, дъска, 33/21