Атанас ЯРАНОВ /1940 – 1988/

Атанас Яранов е  български художник, живописец и сред най-ярките имена в новата артистория на България. Заедно с Генко Генков, Иван Вукадинов, Димитър Казаков създават едно от най-силните поколения в нашата живопис. Баща е на живописците Димитър Яранов и Ива Яранова.
Атанас Димитров Яранов е роден на 13 юли 1940 в София. Починал е на 14 август 1988 София. През 1965 завършва Декоративно монументална живопис във ВИИИ „Н. Павлович“(днес НХА) при проф. Георги Богданов. Работи в областта на фигуралната композиция, портрета, кавалетната и монументалната живопис (мозайка, сграфито). Първото му участие в колективна изложба е в София (1965).
Прави самостоятелни изложби в  София (1975), Пловдив (1971), Варшава (1973), Братислава (1974), Варна (1978).
Награди: награда от Втората национална младежка изложба в София (1978), награда от Третата национална младежка изложба в София (1979), награда от ІІІ триенале на реалистичната живопис в София (1979), награда „Илия Петров“ на СБХ за монументално-декоративна живопис; награда на СБХ на името на „Владимир Димитров-Майстора“ (1982), награда за живопис „Захари Зограф“ (1985). Негови творби се намират в НХГ, СГХГ, художествени галерии в страната и в частни колекции у нас и в чужбина.

Проект, темпера, картон, 31/79