Васил Чакъров (1934 – 2018)

Васил Чакъров е роден през 1934 г. в кюстендилското село Багренци, а почти целият му професионален и творчески път преминава в Самоков.  Организира самостоятелни изложби в Кюстендил, София, Самоков. Участва в множество окръжни и общи експозиции в Съветския съюз, Полша, Унгария, Чехословакия, Дания. Носител е на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“, 2008 (съвместно с Магда Абазова). Прави самостоятелни изложби в Кюстендил, София (2004) и Самоков (1973, 2007). Има и множество участия в международните биеналета на хумора в Габрово, организатор е на художествени изложби на редица творци в Самоков. Негови творби притежават Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, галериите в Кюстендил, Самоков, Благоевград, Сливен, Добрич, Балчик, Домът на хумора в Габрово, Министерството на образованието и науката, учреждения и частни лица. Творби на художника има и в Германия, Франция, Италия, Гърция, Израел, Мексико, САЩ и др.

Популярен не само като даровит график и живописец, но и като карикатурист. Изкуствовед, голям познавач на изкуството, човек с невероятна памет. Член на Съюза на българските художници (от 1979). Почетен гражданин на Самоков. Умира на 1 март 2018 г.

Берлински мотив 1, 1986, маслени бои, картон, 36/48
Луда чешма – Жеравна, 1988, маслени бои, фазер, 21/28