Владимир Йорданов /1891-?/

Владимир Йорданов е един от първите сценографи с авангардни идеи още в 20-те години на ХХ в. Потомък на род, дал едни от последните възрожденски и следосвобожденски зографи, работили в Южна България и Македония. Съпругата му е Елена Йорданова – Милтянова също е представител на известна фамилия. Синът им е Любомир Йорданов, който също става много добър художник. Домът на Владимир Йорданов в Бургас е често посещаван от приятели-художници като: Атанас Михов, Борис Денев, Марио Жеков, Иван Табаков, Преслав Кършовски, Александър Мутафов и др.

Пазар, 60-те години на 20 век, маслени бои, шперплат, 42/62