Димитър Киров – ДиКиро /1935 – 2008/

Димитър Киров, известен още като ДиKиро, е роден на 20 май 1935 г. в Истанбул – Турция. Завършва през 1959 г. Академията за изящни изкуства в София, при професор Г. Богданов. Съвсем естествено живописта му е свързана със значимите представители на Пловдивската школа от 60-те години на миналия век като Георги Божилов, Енчо Пиронков, Йоан Левиев. Според критиците този период е наситен с новаторство и силно оспорвани идеи в българското изобразително изкуство. Условно в творчеството на ДиКиро могат да се разграничат няколко цикъла, като особено изразителни са изгорелите икони, музика и балет, както и вмъкването на исторически и културни пластове и видни личности. В едни от най-добрите платна на художника присъстват и любимите му градове – Пловдив, Истанбул и Париж. Удостоен е с десетки национални и международни отличия. Умира през 2008 г.

Спомен, 60- те години на 20 век, литография, 64/49
Истанбул, 1977, маслени бои, платно, 38/45
Миниатюра, маслени бои, фазер, 19/24,
Пловдив, маслени бои, платно, 63/53
Богородица, 50-те години, мозайка, 82/72
Алафранги, 1991, м.б., платно, 65/53, подписана