Иванка Ксенофонова /1890-1960/

Иванка Ксенофонова е една от първите български художнички. В архива на Националната художествена академия са съхранени общо 160 имена на жени, получили своето художествено възпитание в ателиетата на Академията. Сред тях са и запазени ранни рисунки на Иванка Ксенофонова. За биографията й е известно изключително малко. Има сведения, че е родена във Видин. В България завършва средното си образование в І-ва Софийска девическа гимназия. Още ученическите и работи се отличават с изключителна прецизност, точен рисунък и високи художествени достойнства. Най-ранната известна картина на Ксенофонова е акварел – Старата Софийска община 1906 г. Произведението има подпис, дата и надпис „Ив.Ксенофонова ІV Класъ 1906“. От 1908 г е „Натюрморт с халба и ряпа“. След завършване на гимназия следва живопис и декоративно изкуство в София, Германия и Русия.

Признание за таланта е факта, че още като ученичка участва във втората изложба на Дружеството на Южнославянските художници „Лада“. Участието й там е забелязано, защото на много известни художници работите са отхвърлени след журиране, а тази на ученичката Ксенофонова е одобрена. Предпочитанията й са към реалистичната живопис. Работи главно в областта на портрета, натюрморта и пейзажа. Работи в различни  живописни техники, но  са известни картините с маслените бои. Изработва декоративни кутии за бижута, художествени рамки за фотографии със стилизирани орнаменти в духа на сецесиона. Подписва работите си най-често на кирилица с инициали „И.К.“ и дата. Много нейни картини се появяват на аукциони в чужбина, където заради името е определяна като руска художничка. В България произведенията й са част от частни колекции, предлагат се на аукциони.

През 2015 г. в галерия „Васка Емануилова“ работи на Иванка Ксенофонова са показани в изложбата „Свободният избор. Първите жени художнички (1878-1912)“ заедно с творби на Олга Круша, Елисавета Консулова-Вазова, Елена Карамихайлова и др.

Портрет на жена, 1913, маслени бои, платно, 40/30
Портрет на мъж, 1914, маслени бои, платно, 40/30
Цветя, маслени бои, платно, 101/50