ЙОЗЕФ ОБЕРБАУЕР /1853 – 1926/

ЙОЗЕФ ОБЕРБАУЕР – наричан още “картографът на стара София”!

На 36 години пристига в следосвобожденска София… и така, както се случва с повечето чужденци, които идват в страната ни да помагат за развитието на науката и изкуството, не само оставят и работят, но заобичват България като своя. Огромната заслуга на Обербауер е в запечатването на софийските сгради, улички, руини, пазарите,ежедневието на хората. И въобще не се ограничава само със София. Картините му са на границата между документиране и изкуство от висока класа. Благодарение на неговият труд и талант се е съхранило много от това, което физически е разрушено. Неговите творби са редки и са много ценни за събирачите на изкуство.

Пазар пред баня Башъ Джамия, около 1900, акварел, хартия, 27/36