Йордан Гешев /1907 – 1973/

Йордан Гешев е български живописец.

Завършва (1930) декорация в Художествената академия, София, при проф. Харалампи Тачев. Работи в областта на акварелния пейзаж. Член на дружество „Съвременно изкуство“. Участва в ОХИ, колективни и окръжни изложби. Урежда 22 самостоятелни изложби в София и страната. Посещава Чехословакия, Румъния, Унгария, Югославия и Австрия. Голям дял от творчеството му заемат пейзажите от Рила, Пирин и Стара планина. През последните години Гешев насочва вниманието си към редица индустриални и строителни обекти и прави опит да създаде фигурални композиции – цикъла от Оловно – цинковия комбинат в Кърджали (1959). Негови произведения има в ХГ и учреждения в София, Пловдив, Варна, Видин и др. и в частни сбирки.

Рила, 50-те години на 20 век, акварел, 49/63
Пейзаж, 1939, акварел, 32/45