Сотир Клинков /1878 – 1967/

Сотир Клинков е роден в Самоков през 1878 г. Той е български учител, художник, иконописец, музикант. Баща му е дребен търговец- бакалин, а майка му е от рода на един от забележителните зографи на 19 век – Христо Йовевич. През 1896 г. Сотир Клинков завършва Самоковската духовна семинария. След това постъпва в Софийския държавен университет, където изучава философия, география и педагогика. На третата година от следването си влиза в Рисувателното училище, където учи две години. След дипломирането си през 1900 г. преподава в Карнобат и Самоков, където става директор на мъжката прогимназия. Бил е преподавател и директор на Самоковското педагогическо училище.

Като преподавател той оставя много добри спомени у своите ученици.

Освен обичан и добър учител, Сотир Клинков проявява и развива талантите си в музиката и рисуването. Прекараните две години в Рисувателното училище го запознават със законите на изобразителното изкуство. Той рисува много пейзажи и десетки години претворява красотите на Рила върху своите платна.

Като иконописец създава иконите на Богородица и Христос в Митрополската църква.

Планински пейзаж с ограда, 1921, маслени бои, платно, 20/32