Стоян Венев (1904 – 1989)

Стоян Венев е български художник, живописец, карикатурист и график. Той е сред най-разпознаваемите наши художници. Венев е творец на самобитно изкуство с достъпен изразен език. Рисува с едри мазки, едри форми, лаконизъм на композицията.  Създава хиляди битови сцени и откровено еротични картини, инспирирани от народните традиции и разкази. В изкуството му винаги има лека закачка или намигване. Рисува и пейзажи, в които личи здравата му връзка с българската земя. Пластичен живописец, той се вдъхновява от народния фолклор, което го прави обичан както по времето на комунистическия режим, така и след това. Вeнев рисува предимно битови сцени и образи от българското село. Изкуството му се развива в сатиричен и жанров план.

Етюд на глава на момиче, м.бои, картон, 36/24
Момче, маслени бои, картон, 39/23