Елисавета Консулова – Вазова

ЕЛИСАВЕТА КОНСУЛОВА-ВАЗОВА/1881-1965/. Съпруга на Борис Вазов /брат на Иван Вазов/, тя е пример за талант, деликатност, такт. И заедно с тези качества Елисавета е пример за изключително динамичен живот. Рисува, преподава уроци, организира женски спортни дружества, занимава се с благотворителност, списва редица списания, съдейства за създаване на първия български куклен театър. По време на Балканската война е доброволка при епидемията от чума…Тя е първата жена, която рисува голо тяло от натура. Първата жена, която прави самостоятелна изложба /1919г/, от която са откупени всички творби. Пише с голяма любов и уважение за Иван Вазов, за своя любим учител Ярослав Вешин, като изтъква техните чисто човешки качества и постъпки. Изключително будна и изпреварила времето си Елисавета урежда дом, който не прилича на другите. Отглежда децата си /три момичета/ по най- модерен начин. Три красиви малки дами с късо подстригани коси. Нещо невиждано дотогава. Запазва бащиното си име след брака, което също е немислимо в далечната 1906 г. Талантливата художничка поставя условие на бъдещия си съпруг, че бракът ѝ ще бъде възможен само, ако той я подкрепя в трудния път на изкуството. Нещо, което Борис Вазов прави с удоволствие до края на живота си!  Портретът е основният жанр в нейното творчество, а заради многобройните цветя, които рисува с много мекота, нежност и вдъхновение я наричат “майка на цветята”. Специализира в Мюнхен при проф. Книр. Работи в естетиката на импресионизма. Един дълъг и щастлив живот, признание приживе, но всичко с цената на много труд и постоянство.