ПОЛЕТЪТ НА ПЕСЕНТА – КОНЦЕРТ С ФЛЕЙТА, ПИАНО И ЦИГУЛКА

Trio Sanaton (Трио Санатон)

Борислава Василева- цигулка
Дарина Иванова – флейта
Ралица Ботева – пиано

Изборът ни да съчетаем музиката, датата и мястото за нас има много голям смисъл! Програмата представя трудния път, който извървява развитието на музиката и усилията на българските музиканти и композитори за създаване на класическа музика с национален облик. Посвещаваме концерта на 22 септември – Денят на обявяването на българската независимост, за която народа ни се е борил векове наред и накрая – съчетаваме всичко това с много специалния избор на пространството на Галерия „Джуркови“, чиято колекция показва може би същия смисъл и усилия в едно друго изкуство!

„Това е именно панорама, защото обхваща огромен по време и дълбок по смисъл период на развитието на българската музика, и вплитането на песента в българската класическа музика на едно вече професионално ниво от българските композитори. Така, че днес да имаме една национална класическа музика. Програмата включва примери от най-автентичните народни песни, като преминава през творчеството на първото поколение български композитори, до наши дни“

http://www.kapana.bg/afish/sabitiya/item/15672-triosanatondzhurkovidvor?fbclid=IwAR0cP4BxKXeaGRM5W_ARHAY7Gnu_ogpN0fN9Xvl5RbSBvoS2f5H8UU2KYp4