Йоан Попович – Стенописен фрагмент от „Успение на св. Богородица“

Зограф Йоан Попович

първата половина на 19 век,

темпера, 60/85, мазилка

произход – неизвестен храм край река Бебреш