Хоругва- Възкресение Христово и Св. Димитър на кон убива Лий

зограф: неизвестен (Д)?

Двустранна икона: Възкресение Христово и св. Димитър на кон убива Лий

година: 1855

смесена техника, платно