ГРИГОР НАЙДЕНОВ /1895 – 1983 /

Носител на званието „Художник на София“ Григор Найденов е забележителен живописец от поколението на прекрасните български творци, които създават основата на българската живопис. Надарен с талант, трудолюбив и много скромен, той напълно се асоциира с поколението си. Прекрасно владее и техниката, и композицията, и цвета. Григор Найденов ни е оставил забележителни колоритни творби. Очевидна е любовта му към българската природа и архитектура. Рисувал е старите български столици, църкви, манастири. От картините му струи живот. Композициите му са съвършени, с многобройни фигури. Той обича да рисува човешкото тяло, познава го. В портрет или софийско кафене – фигурата носи характер, живот. Друга любима тема на твореца е била музиката – операта, театрите, интериорите в тях и разбира се, хората – артисти, диригенти, публика. От неговите акварели за следващите поколения са останали образите на известни актьори в прочутите им роли – Табакова, Петя Герганова и други.

Григор Найденов е роден през 1895 г. Следва живопис и 1919 г. завършва в Държавното Художествено Индустриално Училище /ХА/ при проф. Стефан Иванов и проф. Цено Тодоров. Работил е продимно в областта на пайзажа и портрета. Творил е във всички техники – маслени бои, акварел, рисунка, графика.

София, 1964, маслени бои, платно, 48/65